Muzeum Boskovicka

Výstavní sál, Boskovice
Od roku 1905 je muzeum nedílnou součástí života Boskovic. Muzejní spolek i vlastní muzeum bylo založeno skupinou nadšenců kolem PhDr. Františka Lipky, MUDr. Karla Snětiny a učitele Františka Tichého.Již před vlastním založením sbírali archeologické, národopisné, přírodovědné a historické památky. Muzeum i sbírky našly útočiště v zatím nepotřebných místnostech nového gymnázia. Sbírkový fond muzea představoval v souladu s tehdejšími sbírkotvornými tendencemi soubor nejrůznějších předmětů od archeologických přes národopisné po archivní památky. V muzeu v současné době pracují tři odborní pracovníci, 5 provozních pracovníků a průvodci.Sbírkovýfond představuje přes 22.000 inventárních čísel , z nichž převládají archeologické nálezy. Ostatní sbírky tvoří fond etnografický, fond militarií, starých tisků a archiválií, všeobecný kulturně-historický fond. V muzeu je uloženo několik desítek tisíc historických i současných negativů a diapozitivů. Muzejní knihovna obsahuje přes 7000 svazků odborné literatury a slouží široké laické i odborné veřejnosti. Muzeum se zabývá zpracováním dějin města i regionu včetně sběru sbírkového materiálu, pořádá krátkodobé výstavy, přednášky, výlety, má bohatou publikační činnost a spolupracuje na pořádání mnoha dalších akcí, které obohacují život města i širokého okolí. Otevřeno út–pá 9.00–17.00, so–ne 13.00–17.00

Akce v Muzeum Boskovicka

Stálá akce
Archeologické laboratorium
Boskovicko - Krajinou sedmizubého hřebene
Historické šicí stroje Minerva
Novodobá historie
Pravěk
Příroda a krajina
Starší dějiny
Studentské a veřejné projekty
Židovské příběhy v krajině Boskovicka


Adresa: Hradní 642, 68001 Boskovice