Novodobá historie

Výstava
Dějiny Boskovic od poloviny 19. století do roku 2010.
Termíny