Starší dějiny

Výstava
Boskovice a přilehlý region ve středověku a novověku, Boskovická bible, renesanční prapor, model města v 18. století.
Termíny