Vlastivědné muzeum ve Slaném

Výstavní sál, Slaný

Akce v Vlastivědné muzeum ve Slaném

Stálá akce
Historie města a jeho okolí
Lidová kultura, vývoj lidového stavitelství a bydlení

Kontakty:

http://www.muzeum.slansko.cz

+420 312 522 209

muzeum@slansko.cz


Adresa: Masarykovo náměstí 159, 27401 Slaný