Lidová kultura, vývoj lidového stavitelství a bydlení

Výstava
Lidová kultura západní části středních Čech, speciálně oblasti Slánska. Vývoj lidového stavitelství a bydlení, zemědělského hospodaření a s další stránky života vesnice.
Termíny