Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Galerie, Přerov nad Labem

Akce v Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Stálá akce
Lid a lidová kultura středního Polabí 18. – 20. stol.


Adresa: Přerov nad Labem