Lid a lidová kultura středního Polabí 18. – 20. stol.

Výstava
Skanzen lidové architektury.
Termíny