Muzeum Nové Strašecí

Výstavní sál, Nové Strašecí

Akce v Muzeum Nové Strašecí

Stálá akce
Expozice venkova, Keltové na Rakovnicku

Kontakty:

http://www.muzeumtgm.cz

+420 313 572 563

nstraseci@muzeumtgm.cz


Adresa: U Školy 123, 27101 Nové Strašecí