Expozice venkova, Keltové na Rakovnicku

Výstava
Expozice vychází z bohatého fondu muzea, který obsahuje množství předmětů z 19.a 20.století využívaných v místních usedlostech a chalupách. Vystaveny jsou předměty dokumentující běžná venkovská řemesla (kováře, koláře, ševce) i místní speciální výroby (dřevovýroba v Pecínově). Nejvíce dokladů je spojeno se zemědělstvím - pěstováním zemědělských produktů a chovem domácích zvířat. Vystaveno je množství předmětů související se zpracováním zemědělských produktů a přípravou potravin v domácnosti (síta, máselnice, formy na máslo, lisy na tvaroh). Expozice obsahuje náznakovou světnici s nábytkem a vybavením ze druhé poloviny 19.století. Expozice je doplněna fotografiemi z konce 19.století zachycujícími staré venkovské chalupy a dvory. Fotografie jsou autorizované a řazené podle vesnic regionu (Slaný - F.Duras, Nové Strašecí - F.Dubec). Dominantou expozice je rozměrný obraz Václava Fialy (1896 - 1980), žáka Maxe Švabinského, s názvem Zemědělství na Novostrašecku.








Termíny