Muzeum hlavního města Prahy

Výstavní sál, Praha

Akce v Muzeum hlavního města Prahy

Stálá akce
Barokní Praha
Langweilův model Prahy
Muzeum pro děti
Praha na přelomu středověku a novověku
Praha v pravěku
Slabikář návštěvníků památek
Středověká Praha


Adresa: Na poříčí 1554, 11000 Praha