Středověká Praha

Výstava
Období vzniku Pražského hradu, Vyšehradu a rozšíření osídlení pražské aglomerace v 9. - 12. století.
Termíny