Praha na přelomu středověku a novověku

Výstava
Období pozdní gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy.
Termíny