Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha - Říp

Volnočas, Výletní místo, Krabčice

Historie
Hora Říp  se nachází v žírné rovině dolního Polabí, ze které se vypíná do výše 456 m.n.m. Ostatně jméno Říp je s největší pravděpodobností odvozené ze starogermánského slova „rip“, které znamenalo označení pro horu. Přejímání názvů od původního obyvatelstva bylo na počátku slovanského osidlování zcela běžné.
Každopádně dnešní důstojně vyhlížející kupa se zrodila dramaticky před 20 až 30 miliony let při bohaté vulkanické činnosti, stejně jako mnoho vrcholů Českého středohoří je čedičovou vyvřelinou (tedy spíše obnaženým zbytkem sopouchu), s výrazným obsahem magnetovce, který v minulosti zmátl nejednu buzolu.
Ještě v 19. století byla hora prakticky holá, bez lesního pokryvu, s porostem původních cenných teplomilných stepních trav a květin. Koncem 19. století byla úbočí hory postupně zalesněna a tradiční pohled na horu s kapličkou na svém temeni vzal za své – stromy ji přerostly.

Rotunda
Románská rotunda na vrcholu Řípu byla obnovena roku 1126 na věčnou paměť vítězné bitvy knížete Soběslava I. proti římskému císaři Lotharovi u Chlumce u Ústí nad Labem. Předpokládá se, že původní stavba byla bez věže a je možno ji datovat k roku 1039, kdy bylo přeneseno tělo sv. Vojtěcha do Prahy a právě tomuto patronu země české byla tato kaple zasvěcena. Zasvěcení sv. Jiří, patronu Přemyslovců, se objevuje až počátkem 16. století.
Stavba je vybudována jako rotunda velmi přesného a umně koncipovaného půdorysu s poloválcovitou apsidou a připojenou válcovitou věží. Postavena je opracovaných opukových kvádříků a pokryta je kamennou krytinou.
Svou podobou se již hlásí k pronikajícím typům podélných kostelů a uzavřela dlouhý vývoj české rotundy, se kterou se v naší architektuře setkáváme již od konce 9. století.


Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

http://www.hora-rip.eu/

+420 724 663 757

libochovice@npu.cz


Adresa: Krabčice