Muzeum Blansko

Výstavní sál, Galerie, Blansko
Počátky vzniku blanenského muzea spadají do poloviny 50. let, kdy se v Blansku ustavila muzejní rada, složená z lidí, usilujících o dokumentaci historie města a regionu. Jejich aktivity přešly v systematickou snahu po vytvoření profesionální muzejní instituce, která by se minulostí Blanska a regionu zabývala. Vhodné místo pro muzeum bylo nalezeno v budově blanenského zámku, upravené po desetileté rekonstrukci do původní renesanční podoby. Dne 22.6.1969 zde byly otevřeny dvě hlavní kulturní instituce města a okresu - Okresní muzeum a Okresní knihovna. Okresní muzeum se od svého počátku profilovalo v několika vědeckovýzkumných oblastech. Jsou to dějiny železářství (prehistorie železářské výroby a raně středověký vývoj železářských pecí z období velkomoravského v Olomučanech, výzkum a prezentace blanenské umělecké litiny), dokumentace Moravského krasu, dějiny Blanska a regionu a metodika kronikářské činnosti v jednotlivých obcích okresu. Mimo tyto činnosti se muzeum zabývalo dokumentační a sbírkotvornou činností, která vyplývala z jeho statutárních úkolů. Pro muzeum je charakteristická intenzivní výstavní činnost, při které je dbáno na přiměřenou a vyrovnanou skladbu výstavních akcí odborného (muzejního), výtvarného i populárního charakteru Otevřeno: řijen: út-ne: 9.00-17.00, listopad-březen: út-pá: 9.00-16.00.

Akce v Muzeum Blansko

Stálá akce
Bydlení na blanenském zámku
Chemická laboratoř barona Reichenbacha
Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století
Figurální litina z blanenských železáren
Historické interiéry blanenského zámku
Historie hradu Blansko
Historie měřicí techniky
Hrady blanenského okolí
Moravský kras
Nejstarší hutě v České republice
Objevitelé Moravského krasu

Kontakty:

http://www.muzeum.bk.cz/

+420 516 417 221

muzeum@blansko.cz


Adresa: Zámek 1, 67801 Blansko