Vlastivědné muzeum v Olomouci

Kino, Výstavní sál, Olomouc
Celkový sbírkový fond muzea činí v současné době téměř milion položek. Zahrnuje sbírky archeologie, dějin umění, numismatiky, etnografie, kartografie, hudby, lékařství a lékárenství, militarií, průmyslu, obchodu a řemesel, mineralogie, geologie, zoologie, paleontologie, botaniky a mnoho menších sbírek. Architektonický vývoj našeho regionu dokládá bohatá sbírka místopisné malby, kresby a grafiky a také lapidárium, umístěné v bývalé kryptě kostela Panny Marie Sněžné. Bohatá je také muzejní knihovna s více než 70 000 svazky, unikátní soubor pak představují rukopisy a staré tisky v počtu více než 2 000 svazků. Součástí Vlastivědného muzea v Olomouci je od r. 1965 také Arboretum Bílá Lhota, národní přírodní památka. Kromě stálých expozic (Pravěk Olomoucka, Od orloje k hodinám, Zoologie, Geologie a mineralogie, Ohrožené druhy rostlin) si návštěvníci mohou prohlédnout v prostorách muzea přibližně dvacet krátkodobých výstav ročně. Vlastivědné muzeum v Olomouci nabízí prostor pro aktivity návštěvníků všech věkových kategorií. Pro děti a školáky jsou připravovány doprovodné programy k výstavám i stálým expozicím či vědomostní soutěže. Středoškolákům nabízíme pravidelný cyklus přednášek s tematikou regionálních dějin. Nezapomínáme ani na seniory – již od roku 2004 probíhá v našem muzeu výuka Univerzity třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, jež se specializuje na kulturní dějiny našeho regionu v evropském kontextu. Otevřeno: duben–září: út-ne: 9.00–18.00, říjen–březen: st–ne: 10.00–17.00

Akce v Vlastivědné muzeum v Olomouci

Stálá akce
Galerie osobností Olomouckého kraje
Olomouc - patnáct století města
Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis
Příběh kamene
Příroda Olomouckého kraje
Stálá expozice

Kontakty:

http://www.vmo.cz

+420 585 515 111


Adresa: nám. Republiky 823, 77900 Olomouc