Památník Leoše Janáčka

Výstavní sál, Galerie, Brno
Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů. 13. července 1881 se Leoš Janáček oženil se Zdeňkou Schulzovou, dcerou ředitele učitelského ústavu. Mladí manželé bydleli zprvu v Měšťanské (nynější Křížové) ulici na Starém Brně; po narození dcery Olgy 15. srpna 1882 bydleli na Klášterním (nynějším Mendlově) náměstí č. 2. Tam vznikala Janáčkova první opera Šárka i Počátek románu, kantáta Amarus a sbory, inspirované básněmi Petra Bezruče. Zde se narodil i zemřel Janáčkův syn Vladimír (1888-1890), zde dokončoval skladatel svou "Pastorkyni", když umírala v roce 1903 jeho milovaná dcera Olga. Když v roce 1908 získal Janáček pro varhanickou školu budovu na Giskrově (nynější Kounicově) ulici, napadlo ho, že místo nepotřebných koníren, stojících v zahradě budovy, by bylo možno postavit domek pro ředitele varhanické školy; v nájemném, které by ředitel platil, se měly splácet náklady na postavení domku. Nově otevřený Janáčkův domek se po rekonstrukci vrací k původní dispozici vnitřního prostoru. Nachází se zde audiovizuální sál, součástí expozice je výstava věnovaná skladatelovým vrcholným dílům a především kompletně dochovaná Janáčkova pracovna. Otevřeno: celoročně: út,pá: 10.00-12.00, 13.00-17.00, st,čt: 10.00-12.00, 13.00-18.00, so: 11.00-17.00, 24.12.–4.1. zavřeno.

Akce v Památník Leoše Janáčka

Stálá akce
Život a dílo Leoše Janáčka

Kontakty:

http://www.mzm.cz/?id=114

+420 606 033 100

hudebni@mzm.cz


Adresa: Smetanova 756, 60200 Brno