Státní zámek Náchod

Volnočas, Náchod
Vysoko nad městem se vypíná majestátní komplex budov náchodského zámku. Již ve 13. století mu předcházela stavba středověkého hradu, jenž strážil stezku vedoucí z česko-slezského pomezí. Zakladatelem hradu i města byl roku 1254 Hron z Náchoda. V letech 1544-1621 patřilo panství rodu Smiřických, kteří přebudovali hrad v renesanční zámek. Z interiérů vyniká krásou Španělský sál, v němž se zachovaly raně barokní malby F. Harovníka a G. Vanettiho, doplněné později, v polovině 18. století, bohatou rokokovou štukaturou. Původní raně barokní štuk se zachoval v zámecké kapli. Ze zámeckého mobiliáře jsou nejcennější bruselské gobelíny ze 17. století, obrazy Pietra Snayrse a Joachima Sandrarta. Otevřeno: duben: ne, svátky: 10.00-12.00, 12.30-16.00, květen: út-ne: 9.00-12.00, 12.30-17.00 červen-srpen: út-ne: 9.00-12.00, 12.30-17.00 září: út-ne: 9.00-12.00, 12.30-16.00 říjen: so, ne: 10.00-12.00, 12.30-16.00. Jindy pouze po předchozí dohodě.

Akce v Státní zámek Náchod

Stálá akce
Expozice řádů, medailí, mincí a šperků
Exteriérový okruh
Na dvoře vévodském
Piccolominská expozice
Salony druhého zámeckého patra


Adresa: Zámek 1282, 54701 Náchod