Zámek Třebíč

Výstavní sál, Koncertní sál, Divadlo, Třebíč
Západomoravské muzeum sídlí v bývalém Valdštejnském zámku, jenž byl přestavěn v 16. století z původně benediktinského kláštera. Hlavní vchod do zámeckého areálu je mezi dvěmi renesančními budovami. Vlastní trojkřídlá zámecká budova uzavírá čtvercové nádvoří s bazilikou sv. Prokopa, která se v podstatě dochovala ve svém původním půdorysném rozvrhu a architektonické výstavbě a patří k významným románsko-gotickým památkám na našem území. Klášter byl založen v roce 1101 moravskými údělnými knížaty Oldřichem Brněnským a Liholtem Znojemským. Ve 2. čtvrtině 13. století se začalo s rozsáhlou přestavbou celého dosavadního dřevěného areálu na kamennou architekturu. V období mezi 1220-1270 byl postaven areál konventu - "klášterní hrad" - spolu s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie (později sv. Prokopa). V první půli 14. století se objevily finanční obtíže kláštera a na přelomu 14. a 15. století, za válek mezi moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, již můžeme hovořit o vážné krizi. Tu se opati pokoušeli odvrátit prodejem či zástavami. Husitské války ještě dále prohloubily ekonomickou krizi opatství, které utrpělo nemalé škody a budovách i pozemkovém majetku. Poslední ranou pak bylo křižácké tažení proti českému králi Jiřímu z Poděbrad pod vedením jeho zetě uherského krále Matyáše Korvína. Expozice: Lidové umění Podhorácka, Dýmky a kuřácké potřeby, Třebíčské betlémy, Historické expozice, Moravské vltavíny, Minerály a horniny Třebíčska, Chráněná území Třebíčska. Otevřeno: řijen-březen: út-ne: 8.00-12.00, 13.00-16.00, duben-září: út-ne: 8.00-12.00, 13.00-17.00.

Akce v Zámek Třebíč

Stálá akce
Expozice


Adresa: Zámek 1, 67401 Třebíč