Zámek Blatná

Výstavní sál, Koncertní sál, Divadlo, Volnočas, Blatná
Vodní zámek Blatná leží 95 km jižně od Prahy a přibližně ve stejné vzdálenosti od rakouských a německých hranic. Uprostřed bažin byl postaven blatný hrad, o němž je první písemná zmínka r. 1235 a podle kterého dostala své jméno i při něm vyrůstající osada. nejstarší část hradu je částečně dochovaná románská centrální kaple z doby kolem roku 1220. Nejvýznamnější doba hradu začíná v 15. století příchodem rodu Lvů z Rožmitála. V této době dosahuje rod svého vrcholu. Sestra blatenského Lva z Rožmitála (1446-1485) Johanka, se provdalaza Jiřího z Poděbrad a stala se českou královnou. Lev vynikl v diplomatických službách, když vedl velmi úspěšně poselstvo českého krále po západní Evropě. Za nich byla postavena většina budov, ze kterých vyniká zejména obranná věž s nástěnnými malbami datované z roku 1480 a pozdně gotický palác s trojbokými arkýři postavený Rejtem (Reidem). Též z této doby se vyskytují nástěnné malby v Rytířském sále. Starý hrad se rozrůstal dalšími stavbami za pozdějších majitelů hrabat z Rozdražova a v 18. století za Hrabat Serenyiů. V roce 1798 získávají Blatnou Hildprandtové z Ottenhausenu, za kterých byly prováděny v první pol. 19. století vnitřní úpravy i regotizace celého objektu stavitelem B. Gruberem. Hildprandtova rodina pokračuje i nyní v rozsáhlé rekonstrukci zámku. Z dřívější obory byl upraven velký anglický park, pod staletými stromy jsou dosud uchovány sejpy - zbytky po pradávném rýžování zlata. Park je celoročně přístupný návštěvníkům.

Akce v Zámek Blatná

Stálá akce
Prohlídka zámku

Kontakty:

http://www.zamek-blatna.cz/

+420 344 422 934

zamek@blatna.cz


Adresa: Na Příkopech 320, 38801 Blatná