Muzeum Zábřeh

Výstavní sál, Zábřeh
V rámci stálé expozice jsou představeny zajímavosti i unikáty dokumentující historii města a způsob života jeho obyvatel v minulých stoletích. Mezi umělecké skvosty lze řadit především obrazy - díla italské a španělské provenience 17. a 18. století a také díla českých malířů poč. 20 století (R. Kremlička, J. Multrus, K. Špillar). Cechovní truhlice a štíty dokládají existenci různých řemesel ve městě. Poměrně bohatě jsou ve sbírkách zábřežského muzea zastoupeny i užitkové předměty, ukázky chladných a palných zbraní 18. a 19. století. Charakteristické pro zábřežské muzeum jsou bohaté a kvalitní sbírky etnografického charakteru, početná je kolekce lidových obrázků na skle, betlémů a dřevěných plastik. Otevřeno: celoročně.

Akce v Muzeum Zábřeh

Stálá akce
Jan Eskymo Welzl
Z historie města a okolí
Z pokladů zábřežského muzea


Adresa: Žižkova 12, 78901 Zábřeh