Hrad Střekov

Výstavní sál, Koncertní sál, Divadlo, Ústí nad Labem
Hrad Střekov je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v České republice. Patří k našim nejromantičtějším hradům. Za tento přívlastek vděčí především své poloze na strmém skalním ostrohu nad řekou Labe.Jeho silueta je již po staletí symbolem města Ústí nad Labem. První zmínky o hradu jsou z roku 1319. Tehdy se český král Jan Lucemburský rozhodl postavit nad řekou Labe strážní stanici, která by zajišťovala bezpečnost labské plavby. Protože však neměl dostatečné množství finančních prostředků,dal pozemky a skálu v léno bohatému pražskému měšťanovi Peškovi z Veitmile s podmínkou, že na skále vystaví hrad na vlastní náklady a král mu jej poté daruje i s dědičnými právy. Hrad měl být i celní stanicí, která zde dříve skutečně byla. Pešek začal se stavbou a dokončil pouze tzv. Velké stavení, dvoupatrovou budovu, která byla dlouho jednou z nejobývanějších částí hradu. Otevřeno: březen, červen: út-ne 9.00-16.00, červenec, srpen: út-ne 9.00-17.00, září, říjen: út-ne 9.00-16.00, listopad, prosinec: so-ne 9.00-16.00

Akce v Hrad Střekov

Stálá akce
Historie hradu


Adresa: Ústí nad Labem