Hrad Špilberk

Výstavní sál, Brno
Hrad Špilberk vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Nechyběly však v dějinách i chvíle, kdy špilberská pevnost naopak vyvolávala v Brňanech pocity ohrožení a strachu. V letních měsících ožívají i hradní nádvoří a další prostory různými kulturními vystoupeními, koncerty, divadelními představeními i historickými výjevy, nechybějí ani sportovní soutěže. Z vyhlídkového ochozu nárožní věžice se návštěvníkům nabízí i ojedinělý pohled na město Brno a jeho okolí. Nejvýznamnější brněnská historická památka se tak stává živým a turisticky atraktivním kulturním centrem. Výstavy a expozice: Otevřeno květen–červen: út–ne 9.00–17.00, červenec–září: út–ne 10.00–18.00, říjen–duben: st–ne 10.00–17.00 Kasematy: Otevřeno říjen–červen: út–ne 9.00–17.00, červenec–září: út–ne 10.00–18.00

Akce v Hrad Špilberk

Stálá akce
Brno na Špilberku
Galerie výtvarného umění 2. poloviny 20. století a počátku 21. století
O nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939
Od renesance po modernu
Vulcanalia
Špilberk od hradu k pevnosti
Špilberk – žalář národů
Špilberské kasematy

Kontakty:

http://www.spilberk.cz

+420 542 123 611

miculka@spilberk.cz


Adresa: Špilberk 210, 60200 Brno