Zámek Telč

Výstavní sál, Telč
Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnoho z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp. Zámecká instalace nabízí v základním prohlídkovém okruhu návštěvu honosných renesančních sálů s dřevěnými kazetovými stropy. Jsou to tzv. Zlatý, Modrý, Divadelní a Rytířský sál i obdobně upravené chodby. Dále je k dispozici i druhá prohlídková trasa. Ta vede obytnými místnostmi. které někdejšímu majiteli sloužily do r. 1945. Rovněž jejich zařízení je upraveno do tehdejší podoby. V zámecké zahradě se nachází Zámecká galerie, kde byla veřejnosti od začátku června 2007 zpřístupněna nová expozice. Jde o třetí prohlídkovou trasu, která námětově volně navazuje na trasu B - byt posledních majitelů Podstatzkých. Název expozice "Příběh zámku Veselíčko - soubor původního vybavení a obrazů skrytých půl století v telčském depozitáři" napovídá, že návštěvníkům bude přiblíženo dnes již téměř neznámé šlechtické sídlo, minulosti s Telčí rodově i majetkově spojené. Otevřeno: duben,říjen: út-ne: 9.00-16.00, květen-září: út-ne: 9.00-17.00.

Akce v Zámek Telč

Stálá akce
Expozice

Kontakty:

http://www.zamek-telc.cz

+420 567 243 821

info@zamek-telc.cz


Adresa: náměstí Zachariáše z Hradce 31, 58856 Telč