Muzeum a galerie v Prostějově

Výstavní sál, Prostějov
Budova, ve které Muzeum Prostějovska v Prostějově sídlí, pochází ze 16. století a dříve sloužila jako městská radnice. O založení muzea ve městě se zasloužila Průmyslová jednota, která soustřeďovala předměty pro budoucí ústav. První výstavu jednota zahájila 5. července 1885. Dne 14. srpna 1887 slavnostně otevřela ve dvorním traktu Waitova domu na Žerotínově náměstí první prostějovské muzeum. nes můžete zhlédnout čtyři stálé expozice Pravěk Prostějovska, Geologie a paleontologie Prostějovska, expozici věnovanou prostějovskému rodákovi básníkovi Jiřímu Wolkerovi (1900-1924) a poslední s názvem Hodiny, hodinky - ze sbírek muzea. Kromě těchto stálých expozic můžete navštívit i příležitostné výstavy různého zaměření. Dále muzeum spravuje v Kostelci na Hané stálou expozici věnovanou básníkovi Petru Bezručovi a Pamětní síň Josefa Mánesa v zámku v Čechách pod Kosířem. Otevřeno: út-ne 9.30-12.00, 13.00-17.00

Akce v Muzeum a galerie v Prostějově

Stálá akce
Stálá expozice
V bezpečí pevných zdí - jistota, právo, bohatství
Za tajemstvím střepu - Pravěké dějiny Prostějovska

Kontakty:

http://www.muzeumpv.cz

+420 582 330 991

muzeum@muzeumpv.cz


Adresa: nám. T. G. Masaryka 7, 79601 Prostějov