Podřipské muzeum Karla Rozuma

Výstavní sál, Roudnice nad Labem

Akce v Podřipské muzeum Karla Rozuma

Stálá akce
Dějiny osídlení města. Novodobá historie města
Národy antického Středomoří řeckýma očima


Adresa: Náměstí Jana z Dražic , Roudnice nad Labem