Muzeum Jemnice

Výstavní sál, Jemnice

Akce v Muzeum Jemnice

Stálá akce
Nerostné suroviny jihozápadní Moravy. Historie města


Adresa: náměstí Svobody 75, 67531 Jemnice