Synagoga Boskovice

Výstavní sál, Koncertní sál, Divadlo, Volnočas, Boskovice
Velká boskovická synagoga (synagoga maior) byla vystavěna v roce 1639 na žádost místní židovské obce italským stavitelem Silvestrem Fintou, který přišel do Boskovic z italské Clavenny před rokem 1598. Tento stavitel se také podílel na renesančních úpravách boskovického hradu a patrně také na stavbě věže farního kostela sv. Jakuba staršího. Pozoruhodná stavba boskovické synagogy se stala vzorem pro mnohé synagogy na Moravě i v Čechách a dnes patří mezi nejstarší a nejlépe zachovalé synagogální památky v celé Evropě. Jedná se o obdélnou budovu se širokou sedlovou střechou a mocným obvodovým zdivem. Ústřední prostor tvoří mírně obdélná hala (cca 10 x 8 metrů) zaklenutá vysokou klášterní klenbou (původně zdobenou štukovými rámci podobně jako v kostele sv. Jakuba). Na západě se k hale přimyká valeně klenutá předsíň s hlavním vstupem a nad ní ženská galerie (cca 4 x 8 metrů), která byla původně přístupná dřevěným schodištěm z uličky za synagogou. Uprostřed haly se nachází pódium s pultem pro předčítání Tóry (almemor, bima), na východní stěně je pak umístěn kamenný svatostánek (aron ha-kodeš) na svitky Tóry.

Akce v Synagoga Boskovice

Stálá akce
Expozice Židovské město v Boskovicích


Adresa: Antonína Trapla , Boskovice