Východočeské muzeum v Pardubicích

Galerie, Volnočas, Pardubice

Akce v Východočeské muzeum v Pardubicích

Stálá akce
Expozice hraček "Bylo – nebylo...“
Expozice pohlednic Orbis Pictus
Expozice zbraní
Expozice české sklářské tvorby
Numismatická expozice Peníze v Čechách 1520 – 1620
Peníze a poklady - Nálezy mincí na Pardubicku
Příroda východního Polabí
Rytířské sály

Kontakty:

http://www.vcm.cz/

+420 466 799 240

vcm@vcm.cz


Adresa: Zámek 2, 53002 Pardubice