Galerie Centrum

Galerie, Přerov
Galerie Centrum byla slavnostně otevřena v Přerově 1. března roku 2000 na Kratochvílově ulici v centru města, jako výstavní a prodejní galerie. Hlavním záměrem galerie Centrum je prezentovat současnou tvorbu moravských a českých autorů, pořádat autorské výstavy a působit na kulturní život města.

Akce v Galerie Centrum

Stálá akce
Výstava obrazů a grafik stálých autorů galerie

Kontakty:

+420 581 216 111


Adresa: Kratochvílova 124, 75002 Přerov