ČÍNA - ŘÍŠE STŘEDU

Volný čas

2. přednáška cyklu s videoprojekcí

• Mytologie - stvoření světa a lidí podle starodávných mýtů• Filosofie a náboženství - konfucianismus, taoismus, buddhismus• Sakrální architektura a umění - odraz nebeského řádu na zemi
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny