POSVÁTNÝ EGYPT

Volný čas

1. přednáška cyklu s filmovou projekcí

• Posvátná architektura• Symbolismus pyramid• Představy Egypťanů o životě a smrti• Film: Egypt, země milovaná
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny