ANDĚLÉ: MÝTUS, NEBO SKUTEČNOST?

Volný čas

Přednáška

• Angeologie: stará věda v novém rouše
• Kdo jsou andělé a komu slouží?
• Komunikace s anděly

 

Termíny