Egypt: země věčných mystérií

Volný čas

Přednáška s videoprojekcí
• Původ egyptských mystérií
• Panteon a osiriánský mýtus
• Mumifikace a vážení duše

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny