KURS RÉTORIKY

Volný čas

Intenzivní krus
- Původ a smysl rétoriky jako umění vyjadřování
- Dobrý řečník dle klasické filosofie
- Kvality a nedostatky mluveného projevu
- Technika projevu: praktické rady, cvičení
Přihlášky do pondělí 1.2., počet účastníků je omezen.

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny