Milan Novotný / Stát a občan - Jiří Hlušička / Fotografie

Výstava, Volný čas

Zveme Vás tentokrát na dvě výstavy. První představuje obrazy Milana Novotného Stát a občan z let 2002 až 2009, druhá fotografie Jiřího Hlušičky z období mezi lety 1994 až 2009.

Kontakty

www.muzeumpv.cz

Termíny