NA SVATÉHO MIKULÁŠE

Výstava

Výstava Na svatého Mikuláše je věnována tradici mikulášských obchůzek

ve venkovském i městském prostředí. Představí se na ní originální masky

z mikulášských průvodů zregionu i exponáty smikulášskou tématikou ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

 

Termíny