Ruština – začátečnici

Volný čas

Ruština - začátečnici

intenzivním rozvojem obchodu a cestovního ruchu význam ruského jazyka v dnešní době prudce stoupá, ruština je uviverzálním jazykem "východu" světa.
v rámci kurzu budeme společně rozvíjet všechny čtyři řečové dovednosti - ústní a písemný projev, poslech a čtení s porozuměním.
Cíle kurzu: Získání nejdůležitější slovní zásoby a základů gramatiky, což absolvoventům umožní řešit základní problémy a situace, které mohou nastat s rusky mluvícími partnery. Hlavními tématy budou: pozdravy, oslovení, představení se, poděkování, omluva, pozvání na návštěvu, telefonní rozhovor, cizí země a národnosti, rodina apod. Budeme trénovat ruskou výslovnost a intonaci.
Metodika výuky: Individuální a skupinová práce, dialogy, scénky, globální simulace
Pracovat budete s informačními podklady, které připravuje lektorka.
Den: středa Hodina: 17.30 - 19.00 Cena: 4.400,-Kč včetně 19%DPH
Zahájení: 20. 1. 2010 Ukončení: 23. 6. 2010
Lektorka: Natalia Ryltseva, rodilí mluvčí

Účinkují

Lektorka: Natalia Ryltseva, rodilí mluvčí

Kontakty

www.kc12.cz

Termíny