Novoroční koncert

Hudba

Novoroční koncert s přípitkem.

Účinkují

Moravské klavírní trio a hosté
Jana Ryšánková - klavír
Jiří Jahoda - housle
Miroslav Zicha - violoncello

Program: operní árie a duety světového repertoáru

Kontakty

www.cechovka.cz

Termíny