Otakar Kubín (Coubine) - Malíř stříbrného světla

Výstava, Volný čas

Na závěr výstavní sezóny představuje Muzeum Prostějovska rozsá- hlou výstavou boskovického rodáka Otakara Kubína - malíře lyric- kých krajin a měkké harmonické malby, který pro Francouze objevil půvaby provensálské krajiny. Kubín svými díly proslavil Provence a ona zase ve výtvarném světě proslavila jeho.

Kontakty

www.muzeumpv.cz

Termíny