Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. Astronomické bludy v mozcích a v mediích

Volný čas

Český klub skeptiků Sisyfos Vás zve na přednášku z cyklu Věda kontra iracionalita

Účinkují

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.,
Fyzik, publicista, překladatel, jeho hlavní oblastí zájmu je teorie relativity a matematická fyzika. Pracuje na Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Je autorem řady odborných i populárních vědeckých prací a spoluautorem vysokoškolských učebnic. Píše také eseje a filozoficky laděné úvahy a překládá populárně vědeckou literaturu.

Kontakty

www.sisyfos.cz

Termíny