Národní galerie v Praze ve středu 2.12. ZDARMA

Výstava, Pro děti

Vážené milovnice a milovníci výtvarného umění,

navštivte bohatý doprovodný program, který je pro vás připraven ve středu 2. prosince v rámci hodin volného vstupu ve všech expozicích a výstavách v Národní galerie v Prazeod 15.00 do 20.00, kdy se neplatí vstupné.

Veletržní palác - Akce zdarma ve Veletržním paláci:

GALERIE VŠEMI SMYSLY - program k Mezinárodnímu dni zdravotně postižených (3. 12.) ve spolupráci so. s. Okamžik

15.00 - 18.00 Ve tmě -otevřená hmatová dílna pro širokou vidoucí i nevidoucí veřejnost (vateliéru ve 4. patře)

16.30 - 17.30 Seminář o životě se zrakovým postižením (o. s. Okamžik) spraktickými ukázkami čtení Braillova písma, správného doprovázení nevidomých, simulace zrakových vad (rezervace nutná na tel.: 224301003 či vzdelavani@ngprague.cz)

18.00 Současná česká a slovenská plastika, komentovaná prohlídka tlumočená do znakové řeči (Sraz u pokladen Veletržního paláce)

18.00-19.30 Nevidomí a umění - autorské čtení a beseda sMiroslavem Michálkem, ředitelem o. s. Okamžik a autorem knihy Zavřené oči (vauditoriu v 6. patře)

Placené akce ve Veletržním paláci:

16.00 Na šmíračku, výtvarný ateliér I pro děti od 6 do 9 let (cena: jednotlivé vstupné 100 Kč)

16.00 Realita a sen, výtvarný ateliér II pro děti od 10 do 14 let(cena: jednotlivé vstupné 100 Kč)

17.00 - 19.30 Objekt jako dar, výtvarná dílna pro dospělé (rezervace nutná na tel.: 224301003 či vzdelavani@ngprague.cz), cena: základní cena jednotlivé dílny je 130 Kč / snížená 110 Kč

Klášter sv. Jiří - Akce zdarma:

15.00 - 20.00 prezentace výsledků letních plenérových dílen pro dospělé v suterénu

17.00 August Bedřich Piepenhagen a jeho dcery, komentovaná prohlídka sPhDr. N. Blažíčkovou Horovou, ředitelkou Sbírky umění 19. století

18.00 Zapomenutí romantičtí krajináři, komentovaná prohlídka

19.00 Smrt v umění, interaktivní komentovaná prohlídka

Sraz s přednášejícími vždy za pokladnou v daný čas.

Valdštejnská jízdárna - Akce zdarma:

16.30 speciální komentovaná prohlídka výstavyOtakar Lebeda (1877 - 1901) s Mgr. Marií Rakušanovanou, Ph.D. zFilozofické fakulty Univerzity Karlovy na téma Krajina napětí.

Sraz s přednášející za pokladnou v daný čas.

Kontakty

www.ngprague.cz

Termíny