Od doby kamenné do doby slovanských hradišť

Výstava, Pro děti

Výstava je pojata interaktivní formou, umožňuje dětem vstřebávat informace nejen sluchem a zrakem, ale především hmatem a vlastní aktivní činností. Pro dětské návštěvníky je připraven poutavý výklad, který je seznámí se zajímavostmi z období pravěku a starověku. Mají možnost vidět obrovského mamuta, postavu kovolitce z doby bronzové či keltského bojovníka se ženou. Do rukou si mohou vzít repliky zbraní a nástrojů, které lidé používali při lovu, výrobě předmětů nebo vaření. Mohou se vžít do role našich předků a vyzkoušet si keltský šat, drcení obilí, tkaní na vertikálním stavu nebo psát staroslověnským písmem - hlaholicí.

Další dokumenty k akci

  
Termíny