Kněžna Libuše – USA, ČR, 99 min.

Film

Film je inspirován legendou o kněžně Libuši a zachycuje počátky vlády Přemyslovců v Čechách. Kdysi dávno žil vládce jménem Krok, který měl tři dcery, Kazi, Tetu a Libuši. Všechny tři jsou půvabné a nadané magickými silami. Po smrti Kroka se paní slovanských kmenů stala nejmladší z dcer, Libuše. Všichni ji milovali pro její moudrost a dar vidět do budoucnosti. Její vláda však trvala jen do doby, než se provdala za obyčejného oráče. Muži cítí velkou převahu, když se knížetem stal Libušin manžel, Přemysl, a rozhořčené ženy rozpoutají pod vedením bojovnice Vlasty dívčí válku.

Režie: Constantin Werner.

Přístupný.

Historický, drama, české titulky.

Termíny