3. adventní koncert - Alžbětinská serenáda – AVE MARIA

Hudba

Smyčcový orchestr Quattro - dirigent M. Štilec

Soprán: Anna Trahová

Jedno z nejmladších a nejtalentovanějších komorních těles současné doby. V programu zazní díla G. F. Händla, Vivaldiho, Bingeho a vánoční melodie.

Účinkují

Smyčcový orchestr Quattro, dirigent M. Stilec, soprán A. Trahová.

Termíny