Zvítěz nad strachem a rozvíjej klid

Volný čas

Cyklus přednášek: Psychologie pro každý den

• Znám své strachy?

• Moje zbraně v boji se strachem

• Workshop se cvičením

Termíny