Blanka Šrůmová

Hudba

Koncert zpěvačky, spoluautorky hudby a textů kytarové skupiny Tichá dohoda, akustický koncert.

Termíny