Večer plný písniček a vyprávění

Hudba

Trawesty Show

Uvidíte a uslyšíte Tinu Turner,Allu Pugačevovou,Hanu Zagorovou,Evu Pilarovou,Ilonu Csákovou a hlavně nesmrtelnou SLEPICI v podání Jaroslava Čejky

Účinkují

Programem provází slečna Hanka

hlavní host Jaroslav Čejka-komik,mim a bavič

Kontakty

www.jakara.cz

Termíny