KREYSON - benefiční koncert

Hudba

Výtěžek koncertu půjde na rekonstrukci fary v obci Stříbrná, která bude sloužit např. matkám s dětmi z azylových domů, dětem z dětských domovů a dalším neziskovým organizacím, jako centrum rekreace a odpočinku.

Pořadatelem akce je Farní charita Kraslice.

Předprodej vstupenek v Sokolovském infocentru a Infocentru v Kraslicích.

 

Účinkují

Skupina KREYSON

Termíny