RNDr. Jiří Grygar, CSc. Náprava omylů v přírodních vědách a v astronomii zvlášť

Volný čas

Věda není ani neomylná, ale ani zkostnatěle
dogmatická a dokáže poměrně rychle vlastní
omyly napravovat. To lze ukázat jak na sporu
geocentrismu a heliocentrismu, ale též na řadě
dalších příkladů z historie i současnosti
přírodních i humanitních věd.

Účinkují

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.sisyfos.cz

Termíny