Vědecká kavárna: Evoluční psychologie

Volný čas

Vědecká kavárna: Evoluční psychologie: nová teorie o sexu, společenském postavení, nakupování a televizních seriálech.

Evoluční psychologie se zabývá vědeckým studiem mozku jakožto produktu evoluce přírodního výběru. Považujeme ji za Darwinovo dítě, a jako taková je relativně novým vědeckým oborem smnožstvím zajímavých aplikací. Během svého povídání pohovořím o lidském mozku jakožto mozku sociálním. Ten umožnil našim předkům řešit řadu důležitých sociálních úkolů jakými jsou zamilovanost, výchova dětí, dělení jídla, honba za společenským postavení či vedení skupin do bezpečí. Naše mysli zdoby kamenné jsou však naneštěstí někdy nedostatečně vybaveny ktomu, aby mohly řešit řadu výzev moderní společnosti. Jako příklad záměn můžeme uvést třeba to, že se člověk bojí více pavouků a hadů, než aut a elektrických přístrojů, přestože poslední dvě jmenované způsobují častěji smrt. Nebo další příklad - muže vzrušují pornografické materiály, přestože nenabízejí reprodukční prospěch. Během svého povídání přednesu několik příkladů těchto záměn mezi našimi moderními a původními prostředími a představím různé druhy problémů spojených se sexem, statutem, nakupování a televizními seriály.

 

 

Účinkují

Profesor Mark van Vugt (NL)

Martin Soukup, filosofická fakulta UK, katedra teorie kultury (kulturologie)

Další dokumenty k akci

  
Termíny